Bằng cách hoàn tất thủ tục đăng ký bán hàng trên ứng dụng AFaDa, NGƯỜI BÁN tại đây xác nhận rằng, NGƯỜI BÁN là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hoặc pháp nhân hợp pháp, có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để giao kết thỏa thuận dịch vụ thương mại với Công Ty TNHH Phần Mềm AFaDa (“Thỏa Thuận”) cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với các Thỏa Thuận đó.

BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG AFaDa, VÀ KỂ TỪ NGÀY NGƯỜI BÁN HOÀN TẤT THỦ TỤC MỞ GIAN HÀNG TRÊN TRANG ỨNG DỤNG CỦA ỨNG DỤNG AFaDa (“Ngày Hiệu Lực”), NGƯỜI BÁN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC VỚI MỌI VÀ TẤT CẢ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THỎA THUẬN NÀY, VÀ TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TRANG ỨNG DỤNG ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐẾN NGƯỜI BÁN THEO TỪNG THỜI ĐIỂM  NHẤT ĐỊNH, bao gồm tất  cả Điều Khoản Dịch Vụ, Quy Chế Hoạt Động, điều kiện sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong tương lai.

I. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 1. Dịch Vụ: là các dịch vụ thương mại điện tử được Công Ty TNHH Phần Mềm AFaDa cung cấp cho NGƯỜI BÁN để thực hiện các hoạt động thương mại trên trang ứng dụng AFaDa (từ sau đây xin gọi tắt là Ứng Dụng AFaDa);
 2. Phí Dịch Vụ: là các khoản chi phí NGƯỜI BÁN có nghĩa vụ thanh toán cho Ứng Dụng AFaDa có liên quan đến Dịch Vụ;
 3. Khách Hàng là NGƯỜI MUA sản phẩm, hoặc sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng AFaDa;
 4. Phương Thức Kinh Doanh là phương thức hợp tác kinh doanh giữa Ứng Dụng AFaDa và NGƯỜI BÁN liên quan đến các dịch vụ chung và dịch vụ giá trị gia tăng từ các đối tác của Ứng Dụng AFaDa và Ứng Dụng AFaDa;
 5. Ngày Làm Việc là bất kỳ ngày nào ngoại trừ: (i) Thứ Bảy và Chủ Nhật, (ii) ngày nghỉ lễ tại nơi Công Ty TNHH Phần Mềm AFaDa có trụ sở chính, và (iii) ngày ngừng giao dịch của ngân hàng;
 6. AFaDa là ứng dụng mà Công Ty TNHH Phần Mềm AFaDa xây dựng và cung cấp cho NGƯỜI BÁN phục vụ việc kinh doanh offline và online;
 7. Đơn hàng là chứng từ của Ứng Dụng AFaDa nhằm xác nhận Khách Hàng đã thực hiện mua hàng trên Ứng Dụng AFaDa.
 8. Giá Bán Hàng là mức giá cuối cùng của sản phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà Ứng Dụng AFaDa sẽ hỗ trợ hiển thị cho NGƯỜI MUA và là giá được ấn định bởi NGƯỜI BÁN;
 9. Doanh Thu Hàng Hoá là doanh thu của NGƯỜI BÁN qua Ứng Dụng AFaDa cho những Đơn Hàng giao thành công.

II. CÁC DỊCH VỤ ỨNG DỤNG AFaDa CUNG CẤP CHO NGƯỜI BÁN

 • Các Dịch Vụ chung bao gồm:

   • Khởi tạo gian hàng trên Ứng Dụng AFaDa;
   • Duy trì gian hàng trên Ứng Dụng AFaDa.
 • Các Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng khác bao gồm:

Là các dịch vụ giá trị gia tăng mà Ứng Dụng AFaDa và các đối tác cung cấp cho NGƯỜI BÁN tuỳ vào Phương Thức Kinh Doanh mà NGƯỜI BÁN chọn, Ứng Dụng AFaDa sẽ cung cấp cho NGƯỜI BÁN các Dịch Vụ nêu trên và NGƯỜI BÁN có nghĩa vụ thanh toán cho Ứng Dụng AFaDa các khoản Phí Dịch Vụ nếu có.

III. PHÍ DỊCH VỤ

 1. Dịch vụ chung:

  Ứng Dụng AFaDa sẽ cung cấp miễn phí cho NGƯỜI BÁN các Dịch Vụ chung, trừ trường hợp Ứng Dụng AFaDa có điều chỉnh khác.

 2. Dịch vụ giá trị gia tăng:


  Là các dịch vụ có phí được cung cấp bởi Ứng Dụng AFaDa và các đối tác. Các Khoản Phí Dịch Vụ có thể bao gồm hoặc không bao gồm tuỳ theo Phương Thức Kinh Doanh mà NGƯỜI BÁN lựa chọn và được chấp thuận bởi Ứng Dụng AFaDa.

 3. Thay đổi Phí Dịch Vụ:

  • Phí Dịch Vụ có thể được Ứng Dụng AFaDa điều chỉnh và cập nhật trên Ứng Dụng AFaDa theo từng thời kỳ. Trường hợp thay đổi Phí Dịch Vụ, Ứng Dụng AFaDa sẽ gửi thông báo online cho NGƯỜI BÁN trước 15 (mười lăm) ngày tính đến ngày thay đổi Phí Dịch Vụ. Trong thời hạn này, nếu NGƯỜI BÁN không có bất kỳ phản hồi nào đối với Phí Dịch Vụ sau khi được điều chỉnh thì coi như đã đồng ý với Phí Dịch Vụ mới.
  • Tất cả các loại Phí Dịch Vụ trên đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ứng Dụng AFaDa có quyền tính thêm 10% thuế suất giá trị gia tăng vào các loại Phí Dịch Vụ hoặc một mức % thuế suất tương ứng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

IV. HÀNG HÓA TRÊN Ứng Dụng AFaDa

 1. NGƯỜI BÁN có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng quy chuẩn các thông tin về hàng hoá trên Ứng Dụng AFaDa.

 2. Hàng hoá đang bán của NGƯỜI BÁN phải tuân thủ các quy định sau:
  • Tiêu đề, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm và các thông tin liên quan phải thống nhất, đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin của Công ty Cụ thể như sau

   1. Hình ảnh sản phẩm
    • Hình ảnh sản phẩm phải là ảnh chụp rõ, chi tiết tình trạng sản phẩm.
    • Phải có ít nhất một hình ảnh thật của sản phẩm do chính Người bán tự chụp.
    • Tuyệt đối không được đăng các hình ảnh khỏa thân, khiêu gợi, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục
   2. Tên sản phẩm
    • Tên sản phẩm phải là tiếng Việt có dấu, đủ ký tự, rõ nghĩa, không dùng các ký tự đặc biệt, không viết tắt.
    • Nếu sử dụng kèm thương hiệu sản phẩm (Việt Nam hoặc nước ngoài) thì phần tên phải bao gồm tiếng Việt đi kèm mô tả ngắn gọn sản phẩm để người mua có thể hiểu rõ ràng. Ví dụ: Bao gạo lức 5kg.
    • Nếu là bộ sản phẩm thì tên sản phẩm phải ghi rõ Combo/Bộ sản phẩm
    • Tên gọi của sản phẩm phải trùng khớp với thông tin trên hình ảnh sản phẩm.
    • Không chứa từ khóa fake/nhái hoặc các từ khóa tương tự
  • Không vi phạm danh sách sản phẩm và dịch vụ cấm giao dịch tại Ứng Dụng AFaDa

   1. Hàng hóa và dịch vụ bị cấm theo pháp luật Việt Nam
    • Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:
     • Rượu từ 15 độ trở lên;
     • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
     • Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
     • Các chất ma túy;
     • Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
     • Đèn trời;
     • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
     • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
     • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
     • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; –
     • Hóa chất độc; Tiền chất;
     • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
     • Thực vật, động vật hoang dã;
     • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
     • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;
     • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
     • Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền; – Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
     • Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách người dùng/bệnh nhân…)
     • Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông không có chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định pháp luật.
   2. Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:
    • Đối với dụng cụ thể thao tập võ, người dùng/bệnh nhân bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.
    • Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.
    • Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,… có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.
   3. Hàng hóa và dịch vụ bị cấm theo quy định của Ứng Dụng AFaDa
    • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
    • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
    • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
    • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
    • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
    • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
    • Các sản phẩm liên quan đến “Bản đồ” bao gồm sản phẩm bản đồ (bản đồ thế giới, bản đồ địa phương, …), quả địa cầu, đồ chơi liên quan đến bản đồ, sản phẩm có hình ảnh hoặc miêu tả về bản đồ (đặc biệt là về “đường lưỡi bò”).
    • Mặt hàng đã hết hạn sử dụng tại thời điểm đăng bán.
    • Và các mặt hàng/ dịch vụ khác được quy định tại các thời điểm.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN

 1. Người Bán có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế. Người dùng phải đọc Quy chế này và các Quy định đăng tin công bố trên trang web trước khi đăng tin.
 2. Bản thân Người Bán phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Trang web, ứng dụng và/hoặc Các dịch vụ của mình. Người dùng phải chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng Trang web, ứng dụng và/hoặc Các dịch vụ.
 3. Phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 4. Phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 5. Người bán phải sử dụng Các dịch vụ theo bất kỳ luật nào có hiệu lực hiện hành tại Việt Nam.
 6. Người bán phải tuân theo quy trình, Quy định đăng tin, các quy định, quy chế của Công ty. Người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tính chính xác của Thông tin đã được đề cập.
 7. Người bán tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Ứng Dụng AFaDa, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Ứng Dụng AFaDa không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà Ứng Dụng ổ AFaDa phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế này của Người dùng (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người dùng.
 8. Trong trường hợp một Người bán có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều Người dùng khác, Người bán đồng ý miễn trừ trách nhiệm của Ứng Dụng AFaDa, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Ứng Dụng AFaDa tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.
 9. Tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định, quy trình, chính sách, thông báo được công bố bởi Ứng Dụng AFaDa theo từng thời kỳ tại Ứng Dụng AFaDa;
 10. Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng Hàng Hoá, giấy phép khuyến mại, quảng cáo, v.v…;
 11. Phối hợp với Ứng Dụng AFaDa trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách Hàng;
 12. Đồng ý tham gia vào các chương trình quảng cáo của Ứng Dụng AFaDa , và cho phép Ứng Dụng AFaDa sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Người Bán cho các chương trình quảng cáo và khuyến mãi;
 13. Trách nhiệm về thuế và xuất hoá đơn:
  Giá bán được niêm yết trên Ứng Dụng AFaDa là giá cuối cùng mà Nhà Bán Hàng bán cho Khách Hàng, đã bao gồm nhưng không giới hạn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT), vv…mức thuế suất của mỗi loại thuế sẽ theo quy định pháp luật hiện hành.
 14. Trách nhiệm về các dịch vụ sau bán:
  Người Mua và Người Bán tự liên lạc với nhau qua thông tin được Người Bán cung cấp để xác nhận việc mua hàng hay hủy mua hàng.
 15. Các quy trình khác
  Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: Người Bán và Người Mua tự thỏa thuận với nhau việc bảo hành và bảo trì sản phẩm

VI. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ỨNG DỤNG AFaDa

 1. Đăng ký ứng dụng điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định, Hướng dẫn các quy trình giao dịch…cho Người dùng.
 2. Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của Người Bán thông qua Ứng Dụng AFaDa.
 3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cho Người dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này khi chưa được sự đồng ý của bên liên quan.
 4. Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
 5. Công ty có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 6. Công ty công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Công ty sẽ tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 7. Trong toàn bộ phạm vi được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Công ty, cũng không phải chịu trách nhiệm đối với:
  • bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất trừng phạt, ngẫu nhiên hay mang tính hậu quả nào liên quan đến Ứng Dụng AFaDa của Công ty bao gồm các thiệt hại kinh tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hay tiết kiệm dự tính); hoặc
  • bất kỳ thiệt hại danh tiếng hay uy tín nào; hoặc
  • bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hay mang tính hậu quả nào phát sinh từ hay có liên quan đến sàn giao dịch TMĐT Ứng Dụng AFaDa, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động xử lý vi phạm hợp đồng, các hành động theo luật dân sự về sự khinh suất, phỉ báng, vi phạm bản quyền, vi phạm thương hiệu, bán hàng giả, vi phạm các thiết kế công nghiệp đã đăng ký, vi phạm bằng sáng chế, vi phạm bí mật nghề nghiệp; hoặc
  • bất kỳ trách nhiệm nào theo luật pháp hiện hành.

VII. BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa là bất cứ biến cố hay sự kiện nào xảy ra mà các Bên không có thể dự đoán, kiểm soát, ngăn chặn trong khả năng hợp lý, dẫn tới các Bên không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thỏa Thuận này. Các Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm, nhưng không giới hạn: thiên tai, hoả hoạn, bệnh dịch, chiến tranh, loạn, đình công, tranh chấp lao động, cấm vận hoặc sự cấm đoán hay lệnh của Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 2. Không Bên nào được coi là vi phạm Thỏa Thuận này và có nghĩa vụ bồi thường vì đã không thực hiện được các nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong Hợp Đồng do bị ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng.
 3. Khi một Bên gặp phải những Sự Kiện Bất Khả Kháng nói trên thì, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại và, trong mọi trường hợp, phải dùng mọi nỗ lực cao nhất, phù hợp với hoàn cảnh và trong phạm vi Pháp luật cho phép để loại bỏ và khắc phục những sự kiện đó một cách nhanh nhất.
 4. Nếu có bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào có ảnh hưởng dẫn đến việc một Bên không thực hiện được theo Thỏa Thuận này, Bên còn lại sẽ hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận trước thời hạn và thông báo cho các bên còn lại trước 10 (mười) ngày mà không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

VIII. VẤN ĐỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

AFaDa là nhãn hiệu hay nhãn hiệu đăng ký của Công ty.

Tất cả các nội dung, tổ chức, bố cục, văn bản, tài liệu, cơ sở dữ liệu, đồ họa, thiết kế, tuyển tập, ảnh, hình ảnh, hình vẽ, video, đoạn thu âm và các tài liệu khác liên quan đến Trang web (‘Các sản phẩm đã nêu’) là các sản phẩm được bảo vệ theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trừ các ngoại lệ đã nêu trong Quy chế này, Người dùng bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động sau đây mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty:

 • Chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp giấy phép, chuyển nhượng, tải, đăng, tạo sản phẩm phát sinh, làm giả và sử dụng Các sản phẩm đã nêu trên bất kỳ trang web nào khác; và
 • Chuyển nhượng và / hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, danh sách người dùng, cơ sở dữ liệu hay các danh sách khác, tuyển tập, sản phẩm hay dịch vụ nào khác được cung cấp bởi hay mua từ Công ty hoặc Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, các văn bản, đồ học, biểu trưng, ảnh, tập âm thanh và hình ảnh.

Việc đăng bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên (‘Trang web’) không cấu thành nên sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và tài liệu. Không được tái tạo phần nào của Các sản phẩm đã nêu dưới bất kỳ hình thức nào hay đưa vào bất kỳ hệ thống truy tìm thông tin nào, dù là điện tử hay máy móc, để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp giấy phép bổ sung, bán hàng, chuẩn bị sản phẩm phát sinh hay các hình thức sử dụng khác ngoài sự sử dụng vì mục đích cá nhân của Người dùng. Với việc sử dụng trang web, Người dùng đồng ý chuyển nhượng cho Công ty toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến bản quyền của các rao vặt và quảng cáo đăng trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các đoạn văn bản, đồ họa, hình vẽ, bố cục và ảnh (“Các sản phẩm được chuyển nhượng’). Với việc sử dụng trang web, Người dùng đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu bản quyền của Các sản phẩm được chuyển nhượng và sẽ bảo đảm cho Công ty không phải chịu thiệt hại từ các yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ quyền sở hữu Các sản phẩm được chuyển nhượng. Công ty rất chú trọng đến việc vi phạm bản quyền và sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động bao gồm cả tiến hành kiện tụng với bất kỳ người nào vi phạm bản quyền. XIN LƯU Ý rằng việc vi phạm bản quyền sẽ dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh giữa Ứng Dụng AFaDa và Nhà Bán Hàng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không thành, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc từ khi phát sinh tranh chấp, hai Bên thống nhất đệ trình lên Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền ở TP. Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

X. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 1. Quy chế này sẽ được quản lý bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam, và phải tuân theo sự phán quyết không độc quyền của tòa án Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Người Mua và Người Bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau. Ứng dụng có cơ chế thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc. Nếu xác định rõ Người bán có hành vi vi phạm, có quyền xử lý theo quy chế này.
 3. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Ứng Dụng AFaDa và người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
 4. Ứng Dụng AFaDa có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo trên ứng dụng cho các thành viên biết và không cần thông báo trước. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực thi hành, có nghĩa là thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XI. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Ứng Dụng AFaDa làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Ứng Dụng AFaDa theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

 • Hotline: 0961317258
Bản Cập Nhật ngày 20/11/2022
Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 20/11/2022.